Koncept - Helhet

Med erfarenhet, kompetens och en trivsam miljö erbjuds Du Golfutveckling med upplevelse.


Helheten

Vårt utvecklingshjul   FYS – TEKNIK – MENTALT – SOCIALT – STRATEGI

Professionell expertis och vägledning av

- PGA-utbildade coacher

- PT inom fysträning

- Idrottspsykolog för den mentala delen

- rehab vid idrottskador (SPORT-REHAB i Göteborg)

 

Privat - individuellt upplägg

Inledning - vi inleder samarbetet med att ta reda på vad Du vill med Din golf

Analys - vi använder olika hjälpmedel för att göra en fullständig analys där vi bl. a. använder Trackman för att få bästa möjliga underlag när vi jobbar med tekniken. Vi erbjuder även funktionella tester för att ta reda på spelarens fysiska förutsättningar. 

Dokumentation – vi summerar och kommer fram till vad nästa steg för Din golfutveckling är

 

Gruppträning - vad passar just Dig? 

BASIC

I det här upplägget jobbar vi med de grundläggande delarna. Träningar som bedrivs i grupp är oftast på BASIC-nivå.
Här finns t ex golfrelaterad Fysträning i grupp, Kom-igång-golf, Tjejträning. 


ADVANCED

Här tar vi Din golf till en högre nivå genom att fördjupa oss i utvalda moment. T ex en Temadag med inriktning på endast närspel är på nivå ADVANCED. Under vintern erbjuder vi intensiv träning under en period där allt fokus t ex kan vara att mer djupgående förbättra tekniken i din rörelse. Det upplägget betraktas också som nivå ADVANCED