Anders Nilsson - Head Professional

Jag heter Anders och har varit verksam på Delsjö Golfklubb sedan år 2000. Min roll som huvudansvarig tränare ska jag säkerställa att den idrottsliga verksamheten ständigt utvecklas vilket först kan ske med engagerade krafter inblandade.
Klubbens ideella krafter tillsammans med tränarteamet har kommit en bra bit på väg och främst genom vår junior/ungdomsverksamhet. Men resan tar som vanligt aldrig slut...

Helhet är ett ord som jag upplever kan sammanfatta min syn på golfspelet. Med alla parametrar som är inblandade i själva spelet blir huvuduppdraget som coach att skapa sig en uppfattning om varje enskild individs styrkor och ev. svagheter för att därefter kunna vägleda.

Tekniken har under åren hamnat i fokus samtidigt som andra viktiga faktorer faller i glömska. Hos mig faller inget i glömska.

Då allt i slutändan handlar om upplevelsen på golfbanan är det viktigt att som coach få ta del av golfarens spel, just på själva banan.
Det är därför jag vill att vi tillsammans beger oss ut på banan. 

Jag ser fram emot att träffa Dig för att få vara med på just Din resa mot bättre golf.

Du får gärna kontakta mig via anders.nilsson@degk.se alt. telefon 070-6251100.