Halvdagsträningar

Halvdagsträning, Tema Närspel 3 Juni 10:00-13:00 

Chip, Pitch och Bunker kommer vara din specialitet efter denna dag. 

Min. 8 pers. och max 10 pers.                      495 kr

 

Halvdagsträning, Tema Puttning 16 Augusti 10:00-13:00 

Teknik, greenläsning och mycket mer kan göra Din putträning roligare. 

Min. 8 pers. och max 10 pers.                     495 kr

 

Halvdagsträning, Tema Närspel 26 Augusti 10:00-13:00 

Chip, Pitch och Bunker kommer vara din specialitet efter denna dag. 

Min. 8 pers. och max 10 pers.                    495 kr