Seniorsektionen

OBS! Ingen seniorgolf måndagarna den 9 maj och 6 juni (Nationaldagen)!

Den 23 maj är det dags för traditionsfylld tävling mot seniorerna i Göteborgs Golfklubb. Shotgunstart med max 30 deltagare denna måndag, först till kvarn gäller. Se inbjudan nedan.

...övriga måndagar gäller:

Obligatorisk anmälan via MinGolf senast lördag kl 12 innan tävlingsmåndag. Lottning sker i klubbhuset 15 min före första start för respektive klass.

Klassindelning för vårsäsongen: A-klass -19,8; B-klass 19,9-25,0; C-klass 25,1-54,0

Lottningstid: A-klass 08:15; B-klass 08:50; C-klass 09:30

Om du har frågor eller synpunkter så hör av dig till någon i tävlingsledningen.