Seniorsektionen

Den 22 augusti börjar höstserien och anmälan är öppen på MinGolf.

 

Obligatorisk anmälan via MinGolf senast lördag kl 12 innan tävlingsmåndag. Lottning sker i klubbhuset 15 min före första start för respektive klass.

Klassindelning för höstserien: A-klass -19,8; B-klass 19,9-26,5; C-klass 26,6-54,0. 

Lottningstid: A-klass 08:15; B-klass 08:50; C-klass 09:30

Höstens delserie avslutas den 3 oktober.

Om du har frågor eller synpunkter så hör av dig till någon i tävlingsledningen.