Juniorkommittén 2019

På gång:

  • Anna Nilsson kommer att bli koordinator i JK.
  • Regelutbildning (Annica / Janne). Fastställande av datum återstår.
  • Genomgång av den preliminära årsplanen.
  • Genomgång av Juniortours-datum (Anders / Christer / Stefan).

 

Nästa möte 2019-02-23 (lördag) 14.00 - 16.00

  

Åsa Lilja (ordförande)

Christer Brandt

Magnus Kreutz

Stefan Laremark

Annica Ravn-Fisher

Tore Aksnes

Anna Nilsson

Jan Sjursen

Anders Nilsson (Tränaransvarig)

Tomas Hjälmestad