Innehåll

   1. Aktuellt
   2. Tabeller:  OoM / Eclectic / Närmast Hål / Match Cup
   3. Herrsektionen 
   4. Länkar till dokument

1. Aktuellt

2a. Order-of-Merit. Topp-10.

2b. Gentlemen's Tour ECLECTIC

Förklaringar:   SHcp - Spelhandicap vid deltagande i första tourtävlingen   R - Antal spelade ronder   Tee - Främsta tee som spelats från under säsongen   eHcp - Gentlemen's Eclectichandicap enligt speciell tabell  Netto - Nettoscore efter eHcp dragits av. Röd bakgrund - Låsta hålresultat.

 

2c. Närmast hål

2d. Match Cup

Nytt 18:e

Nuvarande 18:e

3. Herrsektionen 2021

Ordförande och tourledare: Thomas Abrahamsson (2). Tävlingsledning: Ingwar Heinrich (5, huvudansvar), Folke Sahlin (3), Lars Rosang (7), Roger Larsson (saknas på bild). Ryder-Cup-kapten: Thomas Larsson (4). Stöd: Nils Hansson (1) och Karl Ejvegård (6).