Välkommen till Herrsektionen och Gentlemen's Tour 2023

“Don’t be too proud to take lessons. I’m not.” //Jack Nicklaus

Gentlemen's Tour 2023 är till ända.

Herrsektionen vill tacka alla spelare, klubb- och banpersonal samt tävlingsledningen som alla har bidragit till att göra 2023 det mest framgångsrika året för Gentlemen's Tour. Totalt medverkade 230 spelare på våra onsdagstävlingar. 17 av 19 tävlingar samlade mellan 90 – 120 spelare. Helt fantastiskt. 

Men det är inget sopm sker av sig självt. Det ligger arbete bakom att attrahera tävlingspartners och att hantera tävlingarna med lottning, scoreinmatning och prisutdelningar.

2023 var första året vi hade en Quiz vid maten inför prisutdelningen och det blev ett uppskattat inslag.

Gentlemen's Tour 2024.

Nu börjar planering och förberedelser inför säsongen 2024. Vill du hjälpa till är du välkommen att kontakta herrsektionens nya ordförande Stefan Wassenius, lämpligast på mejl gentlemenstour00@gmail.com.

Vi behöver alltid fler tävlingsledare som kan hjälpa till med scoreinmatning. Gentlemen's Tour hade aldrig varit vad det är utan sina tävlingspartners. En förstärkning av inför 2024 är klar. Arbetsgruppen som sköter kommunikation – nyhetsbrev och herrsektionens hemsida – önskar förstärkning. 

Alla segrare på Gentlemen's Tour tävlingar under 2023 finns på följande plats: Veckans vinnare

Planeringen inför säsong 2024 är i full gång. Golfresor på vårsäsongen, GT Prologue på någon bana i Västsverige, Gentlemen's Tour startar i slutet av april. Några nyheter ska vi kunna erbjuda även under 2024. 

Gentlemen’s Match Cup kommer tillbaka 2024.