Valberedning

Valberedningen Delsjö GK

Hans Jimgren, ordförande
Tel: 031-825940.

E-mail: hans.jimgren@telia.com

Ulf Ledmyr

Tel: 0708-111910

E-mail: ulf.ledmyr@telia.com

Styrelsens representant

Helén Barrdahl
Tel: 0735-933282                                                                                            

E-mail: h.barrdahl@telia.com