Valberedning

Valberedningen Delsjö GK 

Helén Barrdahl, ordförande
Tel: 06735933282

E-mail: h.barrdahl@telia.com

Styrelsens representant

Jan Andreasson