Styrelsen för Delsjö Golfklubb och Delsjö Golf AB

Styrelsen för Delsjö GK och Delsjö Golf AB fr o m 14 april 2016

Styrelsen för Delsjö Golfklubb och Delsjö Golf AB består av följande personer:

Johan Grönberg, ordförande
Jonas Hermansson, vice ordförande
Mats Larsson, kassaförvaltare
Åke Lundahl, banansvarig
Britt Rolfson, sekreterare
Agneta Hallgren, suppleant
Tomas Insulander, suppleant

För att nå ordförande, maila till ordforande@degk.se