Styrelsen för Delsjö Golfklubb och Delsjö Golf AB

Styrelsen för Delsjö GK och Delsjö Golf AB

Styrelsen för Delsjö Golfklubb och Delsjö Golf AB består av följande personer:

Johan Grönberg, ordförande
Jonas Hermansson, vice ordförande
Åke Lundahl, kassaförvaltare
Tomas Insulander, ledarmot
Britt Rolfson, sekreterare
Agneta Hallgren, suppleant
Kristina Lundqvist, suppleant

För att nå ordförande, maila till ordforande@degk.se