Volvo Open 1970

Som ni kanske vet så hade Delsjön stjärn besök på 70-talet när vi var delvärdar till Volvo Open.

Om ni vill se en film på Delsjö Golfklubb ifrån 70-talet så klicka här. Hur många hål känner du igen?

Kommentarer