Vad gäller på banan vid frost

OBS! IFALL GOLFBANAN ÄR STÄNGD pga FROST, AVBOKAS STARTIDERNA TILLS BANAN ÖPPNAS(STARTIDERNA FLYTTAS INTE FRAMÅT UTAN AVBOKAS). TÄNK PÅ DET HÄR DÅ DU BOKAR SPELTIDER PÅ MORGONEN!

Den första frosten är väldigt känslig, gräset har inte börjat sin invintring och är kvar i ett växtstadie. Detta innebär att gräset fortfarande är fullt av vatten och vid frost bryts grässtråna av, resultatet blir svarta forspår där någon gått eller svarta hjulspår där någon dragit sin vagn eller kört ett fordon. Därför är det absolut förbjudet att beträda golfbanan då det är frost och banan är helt stängd tills banpersonalen ger klartecken.

När banan är stängd gäller det hela banans område dvs. även puttinggreen, övniongsområde/övningsgreener.

Kommentarer