Senaste nytt från banchefen

Här kommer en kort uppdatering om vad som hänt sedan sist på banan. Sist nämnde jag att vi skulle justera sanden i en del bunkrar, kantskära, fylla på väggrus på vägarna och förbereda för öppning.

I skrivande stund har banan varit öppen en dryg vecka med, för årstiden, osedvanligt bra kvalitet. Vi har också hunnit med de planerade åtgärderna ovan. Den senaste tiden har fokus legat på lagning av körskador, finplanering av ytor, sådd av vissa ytor, luftningar, dressning av både greener och tees samt igångsättning av bevattningssystemet mm.

Kommande period kommer fokus ligga på sådd av greener, gödslingar och fortsatt finisharbete.

De ideella krafterna har bidragit stort till att återställningen efter kedjegrävarjobben i princip är klart (där vi har grävt färdigt är det också återställt och sått).

Vi har också genomfört en städdag där uppslutningen var stor och många uppgifter blev slutförda, ett riktigt stort tack till alla som deltog.

I vår strävan att höja finishen ser vi gärna att vi får ytterligare hjälp med ideella insatser. Är ni intresserade och har möjlighet att ställa upp tar vi tacksamt emot den hjälp vi kan få. För att kunna samordna arbeten och sprida information ser jag gärna att ni anmäler er till mig på mail: robert.johansson@degk.se

Slutligen:

Greenerna ser bra ut med tanke på årstiden, sedvanliga angrepp på förväntade ställen men i något mindre omfattning.

Jag vill också poängtera att även om banan är öppen innebär det inte att det växer och därför vill jag be er alla att vara extra noga med att laga era nedslagsmärken, lägga tillbaka uppslagen torv samt att tänka på var ni går. Allt för att stressa de svaga plantorna så lite som möjligt.

Klena plantor kommer igen men döda plantor är, och förblir, just döda..

 

Regniga hälsningar

Robert Johansson med personal

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum