Richard Norling utnämndes till Hedersordförande på Höstmötet

På Delsjö Golfklubbs Höstmöte den 26 november utnämndes Richard Norling till Hedersordförande i Delsjö Golfklubb. Richard har under många år suttit i styrelsen för Delsjö GK och de senaste 7 åren som ordförande. Richard kunde själv inte närvara men Richards fru fick motta blommor och hälsade att Richard är stolt och glad över utmärkelsen.

Under Höstmötet fick Elin Esborn motta stipendiet från Jonathan Lavins minnesfond. Hon fick stipendiet framförallt för för sin träningsflit och sina framgångar under 2014. Elin är stolt och glad och kommer använda stipendiet för fortsatt träning

http://www.golf.se/Folja/Nyheter/2014/11/Har-ar-arets-stipendiater/

Höstmötet i övrigt rapporterade om en golfbana som varit bättre än någonsin 2014 och där jobbet för att fortsätta hålla den i bästa skick pågår för fullt även under höst och vinter. Idrottsligt har det varit ett fint år på alla områden; kategorigolfen har deltagit i alla klasser med blandade framgångar, ungdomsverksamheten är fortsatt positiv med närmare 150 barn och ungdomar i träning samt att vi på elitsidan även i år skördat fina framgångar!.

Delsjö GK´s omdömen från såväl medlemmar och greenfeegäster visar på fortsatt ökade betyg och även ekonomin ser bra ut, ett positivt resultat kommer rapporteras i bokslutet.

Kommentarer