Nytt från banchefen

Hej igen, Här kommer en kort uppdatering om vad som hänt sedan sist på banan. Sist nämnde jag att vi hade avslutat trädfällning och slyröjning och nu skulle ta hand om resterna. Detta är nu nästan helt klart och vi har fokuserat på flisning, eldning och förberedelser för sådd (främst runt stubbar). En eldningsplats finns kvar och dit skall ytterligare rester köras innan dessa eldas upp.

I vår strävan att öka finishen har vi hittills lagt ner 10 kvm gräsarmering för att klara slitaget runt vissa tees (vi kommer lägga ner ytterligare 30 kvm under nästa vecka). Vidare har vi jobbat med dräneringsproblem i ett par bunkrar, detta är också i det närmaste klart.

Planering för den närmaste tiden är att justera sanden i alla bunkrar, kantskära runt en del vägar, fylla på väggrus på ytterligare en del vägar samt komma igång med kedjegrävaren för att beta av en del av årsplanen för detta arbete.

Till min stora glädje fick vi också hjälp av ideella krafter i veckan. Fågelholkar byggdes och kommer att sättas upp. Detta görs som kompensation till Park och Natur för att vi skall kunna röja den mängd sly runt banan som vi gjort i vinter.

I vår strävan att höja finishen ser vi gärna att vi får ytterligare hjälp med ideella insatser. Är ni intresserade och har möjlighet att ställa upp tar vi tacksamt emot den hjälp vi kan få. För att kunna samordna arbeten och sprida information ser jag gärna att ni anmäler er till mig på mail: robert.johansson@degk.se

Slutligen:

Greenerna ser bra ut med tanke på årstiden, sedvanliga angrepp på förväntade ställen men i något mindre omfattning.

Det som styr när vi kan öppna greenerna för spel är temperaturen i rotzonen. Är den för låg så kommer inte plantorna att återhämta sig från det slitage spel innebär och vi kommer att få leva med de skadorna under en lång tid.

”När nu vårvärmen så sakteliga har nått oss dyker frågan upp om när greenerna skall öppnas och i mina ögon är det som vanligt försiktighet som bör vara ledordet. Då tillväxten för närvarande är noll eller väldigt långsam blir slitaget stort på öppna greener.” Citat av Kim Sintorn Bankonsulent SGF

Vi håller som vanligt koll och öppnar så snart förutsättningarna bedöms vara tillräckligt bra.

Vårigare hälsningar

Robert Johansson med personal

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
KM 4-5 Augusti 2018-07-23
Dolls & Guys 2018-07-19
receptioenen stänger 15:30 3 Juli 2018-07-02
Tränarnas utmaning 2018-06-27
Res med David till Sydafrika 2018-05-25