Information från banchefen

Hej igen, Nu var det ett tag sedan ni hörde något från oss på banan, men ni har förhoppningsvis haft möjlighet att själva spela och därmed kunnat följa framstegen som gjorts. Hur som helst, här kommer en uppdatering.

Vi har den senaste tiden sått alla greener, luftat och sått både tees samt walk on/walk off ytor, kedjegrävarjobben har återställts och massorna har tagits om hand (planerats ut och såtts), utläggning av gräs har genomförts (600-700 kvm) i två omgångar, invändig målning på rangen har gjorts (tränardelen kvar), nya mätstenar på tees placeras ut just nu, justering av spridare likaså, inför Grand Opening på rangen togs alla gamla bollar bort och ersattes av nya.

Förutom dessa åtgärder klipps alla ytor med en allt högre frekvens varefter växtligheten tilltar.

I plan för närmaste tiden ligger vertikalskärning samt dressning av greener, tees och delar av greenområdena, kompletterande sådd, målning av tränardelen på rangen, fixa runt klubbtvätten på baksidan samt ytterligare finishåtgärder.

De ideella krafterna har bidragit stort till att återställningen efter kedjegrävarjobben är klar och att utläggningen av gräs har gått smidigt.

I vår strävan att höja finishen ser vi gärna att vi får ytterligare hjälp med ideella insatser. Är ni intresserade och har möjlighet att ställa upp tar vi tacksamt emot den hjälp vi kan få. För att kunna samordna arbeten och sprida information ser jag gärna att ni anmäler er till mig på mail: robert.johansson@degk.se

Slutligen:

Greenerna ser allt bättre ut och de skador som fanns efter vintern håller på att läka ihop fint (vissa behöver lite extra omsorg). Övriga ytor börjar också nå en allt bättre nivå.

Vill också passa på att nämna att den väderlek vi haft den senaste tiden inte varit så bra för banan (torrt och varmt på dagarna och torrt och riktigt kallt på nätterna), så jag är mycket nöjd över att det äntligen kommer lite fukt över oss.

Ännu en gång vill jag uppmana er att vara extra noga med att laga era nedslagsmärken, lägga tillbaka uppslagen torv samt att tänka på var ni går.

Hälsningar

Robert Johansson med personal

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Golfens Dag 20 maj 2017-04-04
Banan öppnar 1/4 2017-03-29
Anmäl dig nu till årets kurser 2017-03-27
Fredrik Niléhn 2017-03-21
Städdag 25/3 08:30 2017-03-19