Delsjö Ladies open 17-19 juni 2014!

Delsjö Golfklubb är återigen värd för en Nordea Tour-tävling för damer, Delsjö Ladies open 2014

I juni 2013 arrangerade Delsjö GK Delsjö Ladies open, en utmaning som klubben inte haft på många år. Tävlingen genomfördes på ett väldigt framgångsrikt och positivt sätt. Spelarna och Nordea Tour var mycket nöjda, både med golfbanan och arrangemanget i sig. Vi levererade en golfbana av högsta klass trots en kall och sen vår och många av våra medlemmar ställde upp på ett mycket positivt sätt som funktionärer. Vi fick även ett relativt stort utrymme i media och det kom en hel del publik under tävlingsdagarna.

Eftersom detta arrangemang lyfte klubben på många positiva sätt så väljer vi nu att anta utmaningen ännu en gång och vi ser fram mot att arrangera tävlingen även 2014, nu med målsättningen att kunna ta vara på tävlingen ännu mer, t ex vad gäller att inspirera våra Juniorer, framförallt tjejerna och även att locka ännu fler av våra medlemmar att vara med under tävlingsdagarna. Att tävlingen dessutom är en stor utmaning för oss att iordningsställa banan på bästa möjliga sätt är också något vi värdesätter högt, att kunna erbjuda våra medlemmar och gäster en bana i toppskick tidigt på säsongen är ett viktigt mål i sig.

-” Det är ett utmärkt sätt att skapa ett gemensamt mål som alla anställda, styrelsen och våra medlemmar i Delsjö GK kan samlas kring i ambitionen att lyfta Delsjö GK på såväl golfkartan samt i Göteborg!” säger ordförande Richard Norling.

För mer information kontakta Nils Hansson, tävlingsledare 0703-199907

Kommentarer