Bunkerprojektet & ombyggnation av hål 19

Måndagen den 22: a juni påbörjade vi vårt bunkerprojekt. Vi kommer att börja med 19:e hålet som vi kommer att bygga om helt och hållet. Både green och bunkrar byggs om vilket gör att vi har ett ”riktigt” extrahål om/när vi behöver göra jobb på banan. Se ritningen för hur hålet kommer att se ut efter att ombyggnaden är klar.

Varför bygger vi om 19:e?

Först och främst för att verkligen testa vårt bunkerkoncept och att när vi sedan börjar med själva banan kunna ta ett hål i taget så att vi inte behöver stänga för er medlemmar.

I höst kommer vi med början i september göra hål 17 o 13. För att sedan i oktober göra hål 16 o 18. Om vi hinner mer så tar vi också hål 14 och/eller 11:an.

Kommentarer