Asfaltering av parkeringen under vecka 45

Under vecka 45, med start onsdag 4 november, så asfalterar Peab om vår parkering. Asfalteringen kommer att ske i två etapper där övre och undre delen delas upp. Vi kommer på så sätt kunna hålla parkeringen öppen men dock något begränsat. Vi ber er ha överseende med detta.

Peab kommer även att asfaltera framför bollmaskinen vid rangen. Detta har under lång tid varit ett "blött hål" och genom asfalteringen så kommer vi åtgärda problemet med bättre avrinning. 

 

Vänliga hälsningar

Fredric

Kommentarer