Vagnskåp

Klubben hyr  ut vagnskåp till klubbens medlemmar.

Just nu är alla skåp uthyrda men det går bra att sätta upp sig på kö. För att veta mer om skåpen samt att sätta upp sig på kö vänligen kontakta receptionen.

Gofklubben ansvarar inte för och är inte ersättningsskyldig för förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme.  

Vänliga hälsningar

Delsjö GK