Medlemskap

Om du är intresserad av medlemsskap ber vi er kontakta vår reception för mer information.

Tel: 031-725 05 10      E-mail: medlem@degk.se

 

Medlemsavgifter 2021

Senior

Alternativ 1

Årsavgift      6950kr
Kapitalinsats 15 000kr
Inträdesavgift  7 500kr

 

Alternativ 2

Årsavgift   7 450kr
Inträdesavgift 14 500kr

 

Övriga Årsavgifter

Årsavgift yngre senior 22-28 år  5 550kr
Årsavgift junior 17-21 år 3 850kr
Årsavgift junior 0  -16 år  3 100kr


Städavgift 300 kr tillkommer från och med 10 års ålder. Avgiften betalas tillbaka till de som deltar på städdagen under våren.

Vill man avsluta sitt medlemskap så ska man meddela detta till styrelsen senast den 30 november året innan aktuell säsong. Medlemslånet betalas tillbaka inom ett år från det man har meddelat sitt utträde.

 

Passivt medlemskap (gäller endast de som redan är medlemmar i Delsjö GK)

Passiv seniormedlem betalar   1 600kr
Juniorer och yngre seniorer betalar  800kr

För att bli passiv medlem måste detta meddelas styrelsen i Delsjö GK senast 30 november året innan aktuell säsong. Är man passiv medlem så har man inget golf-id via Delsjö GK och kan således inte spela på golfbanor som kräver detta

Tillbaka till aktiv medlem: Ansökan om återinträde skall vara klubben tillhanda senast den 30 november inför kommande säsong via mail info@degk.se Företräde framför den ordinarie kön gäller vid återinträde, men någon garanti finns inte för omedelbar aktivering.

 

Non resident medlemskap (gäller endast de som redan är medlemmar i Delsjö GK)

Non resident seniormedlem betalar 2 600kr
Juniorer och yngre seniorer betalar 1 425kr

För att bli Non resident-medlem krävs att man är folkbokförd på annan ort. För att bli Non resident-medlem så är det samma förfarande som Passiv medlem, se text ovan. Non resident-medlemmar har fortfarande ett golf-id på Delsjö GK och kan därmed spela på greenfee på alla banor.

För mer information kontakta vår reception på 031-725 05 10 eller medlem@degk.se