Extraträning

Med stor efterfrågan på träning med ledare/tränare erbjuder vi nu extraträning på fredagar. Våra juniortränare håller i träningen där fokus är på s k "Klara-av-övningar" vilket till viss del skiljer sig från den teknikrelaterade veckoträningen.

Varför extraträning?

Delsjöns strävan är att anpassa upplägg efter visat intresse och motivation där extraträningen ger junioren ytterligare tips och idéer på hur träning kan ske på egen hand.
Våra juniortränare kan t ex visa på vilket sätt de själva tränade i liknande ålder.

Av de 5 nedanstående datumen blir du tilldelad 3 av dessa. Välj även önskad träningstid.

7/5
14/5
28/5
4/6
11/6

Träningsavgiften är 300 kr alt. 500kr vid deltagande på samtliga fredagar

Om frågor finns, kontakta Pernilla Sterner via mejladress pernilla.sterner@degk.se