Mål & vision

VISION

”En miljö för alla att vara i där utveckling genom golfen sker i positiv anda och där även golfdrömmar mot högre nivåer kan bli verklighet… Här ska alla barn och ungdomar få möjligheten att komma i kontakt med golf året om, oavsett förutsättningar. ”

 

LEDORD

KAMRATSKAP - Skapar vi genom att bl. a. arrangera läger, gruppträningar samt delta i lagtävlingar. Spelarens eget initiativ att närvaro på klubben vid sidan om arrangerade skapar detta.  
GLÄDJE - Skapar vi genom att ha gruppaktiviteter med mer social inriktning
UTVECKLING - skapar vi genom att erbjuda en året-runt-verksamhet där olika faktorer som kan påverka ens prestation finns med

 

MÅL 2017

Delsjö Golfklubb ska bedriva en juniorverksamhet som riktar sig till nybörjare-, motions- och tävlingsgolfare. 

  • Minst 145 juniorer i träning
  • Minst 30 % av underrepresenterat kön i verksamheten
  • Arrangera minst 3 tävlingar på distrikts- eller nationell nivå

Vi kommer under året att fokusera på aktiviteter som sker i grupp/lag för att öka trivseln. Vi deltar i lagtävlingar så som Göteborgs Golf Cup, Juniorserien samt JSM.