Mål & vision

 

VISION

”En miljö för alla att vara i där utveckling genom golfen sker i positiv anda och där även golfdrömmar mot högre nivåer kan bli verklighet… Här ska alla barn och ungdomar få möjligheten att komma i kontakt med golf året om”

 

MÅL 

 • 160 st aktiva inom juniorverksamhetens träning- och tävlingsdel
 • Helårsverksamhet där minst 30 % av det underrepresenterade könet ska delta 
 • Öka antalet deltagare på Teen Tour med 10% 

 

Ledord

KAMRATSKAP - Skapar vi genom att bl. a. arrangera läger, gruppträningar samt delta i lagtävlingar
GLÄDJE - Skapar vi genom att komplettera golfens träning och spel med ytterligare gruppaktiviteter med mer social inriktning
UTVECKLING - skapar vi genom att erbjuda en året-runt-verksamhet där olika faktorer som kan påverka ens prestation finns med

 

Värderingar

Att idrotta genom golfen hos oss är att ha roligt tillsammans och skapa nyfikenhet, Vi fokuserar på den enskilde individen som med olika förutsättningar vill spela golf. Hos oss får alla vara med.

 

Ledares ansvar

 • Genomför de juniorinriktade tävlingarna
 • Arrangemang av sociala aktiviteter
 • Administrerar den ”icke-golfrelaterade” delen vid läger
 • Koordinera lagtävlingar Göteborgs Golf Cup

 

 

Tränare

 • Planera och genomföra den praktiska golfträningen

 • Ansvarar för J16 & J21 GGF, JSM, SM

 • Ansvarar för laguttagningar

 • Ansvarar för gruppindelningar i samband med träning och tävling

 • Vid behov, planerar och genomför rekrytering mot skolor

 

Aktiviteter för knattar och juniorer

 • Tränarledd junior- och knatteträning minst en gång per vecka under vår och sensommar
 • Utökad omfattning på träningen för dem som visar ett större intresse
 • Tränarledda läger som anordnas vår, sommar och höst
 • Ledarledda aktiviteter både på och utanför golfbanan för att öka trivsel och kamratskap
 • Tävlingar på den nivå som passar varje individ; en och annan spontantävling, Lag-tävlingar J16, J21, GGC & JSM, Teen Cup, Göteborgs Juniortour, Teen Tour, klubbens egna Juniortour, Junior KM
 • Vi sänder ut inbjudan/anmälan till träning och tävling
 • Grillkväll
 • Vår- och höstavslutning för alla träningsgrupper
 • Lågsäsongsaktiviteter genom både golf- och fysträning
 • Praktisk regelutbildning

 

Aktiviteter för ledarna

 • Föräldramöte med JK-ansvarig i samband med första träningen
 • Regelbundna möten, månatliga ansvarsfördelning
 • Revidering av verksamhetsplan sker årligen under oktober/november 

 

Rekrytering

 • Handigolf; Vi välkomnar att arrangera prova-på-golf för juniorer med särskilda behov
 • Vi ska samarbeta med skolor i närområdet där barn/ungdomar kan få prova på golfen