ANMÄLAN TILL FÖRÄLDRAMÖTET 22 APRIL

Du som förälder/vårdnadshavare till barn/ungdom som ska delta i Delsjö Golfklubbs juniorverksamhet, dig vill vi träffa för att berätta om verksamheten och säsongens aktiviteter. 

Söndag den 22 april kl 14.00 i Klubbhuset på Delsjö GK

Anmälan sker via formulär nedan alt. direkt till Åsa Lilja via mail: liljaasa@gmail.com senast den 18 april

Vi bjuder på fika!

 

Välkommen hälsar Juniorkommittén och Tränarteamet på Delsjö GK