Utvärdering av 2018 års verksamhet

Upplägg

Under året har det erbjudits veckoträning, lägerdagar, fysträning och sommarträning. En viss individuell hjälp har också ingått i upplägget vilket var nytt för året. Klubben har även erbjudit tävlingsstöd vilket det skickades ut info om i början av året.

Även om utbudet ur klubbens perspektiv varit relativt stort behöver vi få fram information och feedback från de aktiva för att kunna lyfta verksamheten ytterligare. Vad har fungerat bra och vad kan bli bättre? Två klassiska frågor där svaren dock ger ovärderlig info.

Tack på förhand för dina svar och att du vill hjälpa till att göra verksamheten (du själva deltar i) ännu bättre.

För att dina enkätsvar ska registreras skall 1. Svaren på säkerhetsfrågan ”Jag är inte en robot” få godkänt 2. Trycka på SKICKA knappen efter godkännande av säkerhetsfrågan 3. Se till att bekräftelsemejl nått dig.