JUNIORVERKSAMHETEN 2017

ANMÄLAN TRÄNING Hösten 2017 till och med våren 2018

Ta chansen att bli Juniorpartner 2017. Avtalen kan innefatta t ex träningsavgift, mat på golfkrogen, greenfeespel.