JUNIORVERKSAMHETEN 2017

HÖSTAVSLUTNING

VÅR-VINTER-HÖST-TRÄNING (Hösten 2017 till och med våren 2018)

Nu har anmälan via hemsidan för juniorträningen 2017 stängts. Efteranmälningar görs nu via mejl på Pernilla.sterner@degk.se

Juniorträningen startar v. 16 och pågår fram till v. 23. Under sommarlovet erbjuds sommarläger och sommar träning, mer info nedan. Veckoträningen återupptas v. 34 med avslutning v. 39.
Träningsgruppen 17-21 år startar sin träning v. 17 och höstavslutningen för denna grupp är v. 38.

Träningsavgifter 2017
6-9 år, träning yngre juniorer     1900/2100 kr     

10-16 år, träning juniorer             2200/2700 kr
17-21 år, träning äldre juniorer   1900/2400 kr


Omfattningen på träningen bestämmer avgiften, ej åldern. Det innebär t ex att en 9-åring som ingår i träningsgrupp för 10-åringar erhåller en träningsavgift på 2200/2700 kr då träningstiden är i större omfattning. 

Ta chansen att bli Juniorpartner 2017. Avtalen kan innefatta t ex träningsavgift, mat på golfkrogen, greenfeespel.