JUNIORVERKSAMHETEN 2017

Nu har anmälan via hemsidan för juniorträningen 2017 stängts. Efteranmälningar görs nu via mejl på Pernilla.sterner@degk.se

Juniorträningen startar v. 16 och pågår fram till v. 23. Under sommarlovet erbjuds sommarläger och sommar träning, mer info nedan. Veckoträningen återupptas v. 34 med avslutning v. 39.
Träningsgruppen 17-21 år startar sin träning v. 17 och höstavslutningen för denna grupp är v. 38.

Träningsavgifter 2017
6-9 år, träning yngre juniorer     1900/2100 kr     
10-16 år, träning juniorer             2200/2700 kr
17-21 år, träning äldre juniorer   1900/2400 krOmfattningen på träningen bestämmer avgiften, ej åldern. Det innebär t ex att en 9-åring som ingår i träningsgrupp för 10-åringar erhåller en träningsavgift på 2200/2700 kr då träningstiden är i större omfattning. 

Nu erbjuder vi Dig i åldern ca 12-16 år som vill utöka veckoträningen med ytterligare ett pass då och då.

Mer info genom att "klicka" på bild 

Under sommarperioden kommer lägerdagar och veckoträning att arrangeras och mer info finns nedan

Sommarlovsläger juni (v. 25), 10-21 år
Sommarlovsläger juni (v. 26), upp till 10 år

Sommarträning veckovis juli/aug

 

Ta chansen att bli Juniorpartner 2017. Avtalen kan innefatta t ex träningsavgift, mat på golfkrogen, greenfeespel.