Hitta hit

Med bil: Från E6 söder el norr; tag av vid avfart mot Jönköping, riksväg 40. Följ vägen ca 1 km och tag av vid Delsjömotet, sväng vänster under motorvägen och kör parallellt med motorvägen ca 2 km och sväng vänster vid skylt Delsjö Golf. Följ vägen ca 2 km och du ser klubbhuset på vänster sida och parkering på höger sida.

Kollektivtrafik: Tag buss 50 till ändhållplatsen Kallebäck, därefter 5 min. promenad under motorvägen upp för backen till klubben. Alternativt 513, 601, 605, 610 ,753 ,Grön- eller Röd Expressbuss till Delsjömotet, promenera sedan under motorvägen till pendelparkeringen på vänster sida och gå norrut längs med vänster sida av drivingrangen, ca 5 min promenad.